Po delších přípravách máme za sebou zkompletizování katalogu pro fotbal, florbal, házenou, futsal na rok 2012. Katalog budeme v průběhu roku aktualizovat. Jedná se o souhrn základních výrobků a designů, které mohou pomoci při výběru požadovaného sortimentu.