Naše firma byla vybrána a zařazena do Registru Solventních firem ,který zahrnuje elitu českého podnikatelského prostředí - pouze seriózní společnosti, které bedlivě střeží své dobré obchodní jméno. Členstvím v tomto Registru jsme se zařadili do exkluzivní kategorie českých firem s nejcennějšími obchodními atributy – seriózností, slušností a solventností.